หน้าแรก | เศรษฐกิจ-ตลาด-การลงทุน | รมว.พาณิชย์ ประชุมแนวโน้ม ศก.ภาคเอกชนโคราช mou ตลาดมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รมว.พาณิชย์ ประชุมแนวโน้ม ศก.ภาคเอกชนโคราช mou ตลาดมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

image

รมว.พาณิชย์ 'อภิรดี ตันตราภรณ์' ลงพื้นที่ ครม.สัญจรโคราช ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตลาดมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า เวลา 10.00 น. วันนี้(20 ส.ค.)ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยกำหนดการวันนี้ได้ประชุมพบปะหอการค้าจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

02

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (20ส.ค.) ได้มาประชุมพบปะหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับสภาวะความต้องการของตลาดโลก โดยใช้กลไกของภาคเอกชนเอง

03

นอกจากนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงตลาดมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือองค์กรธุรกิจ ให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร ให้มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และองค์กรธุรกิจภาคเอกชนจะมีบทบาทในการช่วยเหลือระหว่างกันและกัน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น ยกระดับราคาสินค้าเกษตรในประเทศให้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป โดยมีหลักการและรายละเอียด ดังนี้

04

1. สินค้ามันสำปะหลัง จะมีการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น) จากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เข้าสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน (เอทานอล) ธุรกิจอาหารสัตว์หรือปศุสัตว์ เป็นต้น โดยบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (เอทานอล) ตกลงจะทำการซื้อขายมันเส้นจากสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำนวน 10,000 ตัน และสหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำนวน 10,000 ตัน สหกรณ์โคนม-เดนมาร์ก มิตรภาพ (จ.สระบุรี) ตกลงจะทำการซื้อขายมันเส้นจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) นครราชสีมา จำกัด จำนวน 1,500 ตัน ในราคานำตลาด

05

2. สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นการเชื่อมโยงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (เกษตรกร –ผู้รวบรวม –โรงงานอาหารสัตว์)ให้เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม โดย หจก.ตรงพานิช ตกลงจะทำการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห้ง เบอร์ 2 ความชื้น 14.5% ที่ราคา 8 บาท/กก. จากสหกรณ์การเกษตรนิคม ลำตะคอง จำนวน 10,000 ตัน และสหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำนวน 5,000 ตัน

 

06

 

07

 

 

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv