หน้าแรก | เศรษฐกิจ-ตลาด-การลงทุน | ชาวนาเฮ !! ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2562/63

ชาวนาเฮ !! ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2562/63

image นายสุทธินันท์ บุญมี ผอ.ธกส. สนง.จ.นครราชสีมา แถลงข่าวโครงการปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63

ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินการ โครงการปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 ตั้งเป้า 1ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและประชาชน เผยผลการดำเนินงานปีการผลิต 2651/62 ที่ผ่านมา สาขา จ.นครราชสีมาสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร และประชาชนที่ทำนาข้าว จำนวน 53,200 ราย จำนวนเงิน 3,341.40 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 27 ธ.ค. 2562 นายสุทธินันท์  บุญมี  ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63

008

นายสุทธินันท์  บุญมี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 11 ธันวาคม 2562 อนุมัติการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 (โครงการฯ) และวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการฯ โดยมอบหมายให้ธนาคารสำรองจ่ายเงินเพื่อจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอการขายข้าวเปลือกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เป้าหมายชะลอข้าวเปลือก 1 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองไว้รอขายและนำออกขายเมื่อราคาตลาดเหมาะสมเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในตลาด

 

005

ธนาคารขอแจ้งสาระสำคัญหลักและจุดควบคุมการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ได้แก่
1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (สถาบันฯ) ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมียุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือกเป็นของตนเองเท่านั้น
2. สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์การเกษตรที่มีเกษตรกรรายคนเป็นสมาชิก กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ โดยชนิดข้าวและปริมาณที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนฯ และจ่ายเงินกู้ไม่เกินวงเงินโครงการฯ

 

009

 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ คือ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562 กับ กสก.
2. เริ่มทำสัญญากู้เงินตั้งแต่ 1 พ.ย.2562 ถึง 29 ก.พ.2563 (ภาคใต้ถึง 31 ก.ค. 2563) กำหนดชำระคืนภายใน 5 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
3. วงเงินกู้เกษตรกรรายละไม่เกิน 3 แสนบาท สถาบันเกษตรกรขอสินเชื่อได้
4. เก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองเท่านั้น
5. สถานที่เก็บข้าวเปลือกต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี
6. จ่ายค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,000 บาท พร้อมจ่ายสินเชื่อและจ่ายอีก 500 บาทหลังเก็บข้าวอย่างน้อย 30 วันและไถ่ถอนชำระหนี้


002

ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.2562 ถึง 31 ธ.ค.2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียดอกเบี้ยรัฐบาลชดเชยให้

ราคาสินเชื่อ (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2) โดยข้าวหอมมะลิ ราคาสินเชื่อ 11,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกฯ ราคาสินเชื่อ 9,900 บาท ข้าวเหนียว ราคาสินเชื่อ 8,700 บาท

โดยมีเงื่อนไข คือ 1.เกษตรกรเก็บในยุ้งฉางตัวเอง ได้รับค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน2. เข้าร่วมผ่านสถาบันเกษตรกรได้รับ 500 บาทต่อตัน  สถาบันเกษตรกรได้รับ 1,000 บาทต่อตัน

นายสุทธินันท์ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้กับเกษตรกรลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยในปีบัญชี 2561 ดังนี้ (1) จ่ายสินเชื่อโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62ให้แก่เกษตรกรรายคนจำนวน 53,200 ราย จำนวนเงิน 3,341.40 ล้านบาท ส่วนในปีบัญชี 2562 ทีมงานสาขาในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบยุ้งฉางเกษตรกร และจะเร่งดำเนินการจ่ายสินเชื่อให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

 

 

 

 

**อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาเตรียมเฮ! คลังจ่อชงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้า ครม. 11 ..นี้

https://www.prachachat.net/finance/news-400096

 

                                                                             

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv