หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | โคราชคึกคักเข้าสู่เทศกาลแห่เทียนพรรษา ช่างปั้นไอเดียกระฉูดปั้นรูปช้างก้านกล้วยหมีแพนด้า

โคราชคึกคักเข้าสู่เทศกาลแห่เทียนพรรษา ช่างปั้นไอเดียกระฉูดปั้นรูปช้างก้านกล้วยหมีแพนด้า

image

โคราชคึกคัก ใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่เทียนพรรษา ช่างฝีมือต่างบรรจงประดิษฐ์ปั้นเทียนเป็นรูปช้างก้านกล้วย เชื่อมสัมพันธ์จีน ญี่ปุ่น โดยมีเทียนหมีแพนด้าและโดราเอมอนแทน 2 ชาติ หวังดึงดูดความสนใจเยาวชน

ที่วัดหนองบัวรอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่างได้แกะสลักเทียนพรรษา ชุด “ก้านกล้วยเชื่อมสัมพันธ์ จีน – ญี่ปุ่น” โดยได้ปั้นเทียนรูปการ์ตูนช้างก้านกล้วย สีฟ้า งวงชูธงชาติไทย เทียนรูปการ์ตูนโดราเอมอน ถือธงชาติญี่ปุ่น และเทียนรูปหมีแพนด้าหลินปิง ถือธงชาติจีน ทั้งหมดขนาดสูงเท่าตัวคน โดยสื่อความหมายถึง ก้านกล้วยซึ่งเป็นช้างไทย เป็นกาวใจในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับแพนด้าหลินปิง ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศจีน และโดราเอมอน ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น หลังจากทั้ง 2 ประเทศมีข้อพิพาทกันเรื่องหมู่เกาะเซนกากุ ในทะเลจีนตะวันออก โดยเทียนพรรษาชุดดังกล่าวใช้เวลาแกะสลักนานกว่า 1 สัปดาห์ และเป็นส่วนหนึ่งในขบวนเทียนพรรษาของวัดหนองบัวรอง


3

 

โดยในปีนี้ขบวนเทียนพรรษาของวัดหนองบัวรอง ได้ส่งขบวนเทียนเข้าร่วมประกวดในประเภท ก. ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท และใช้เทียนน้ำหนักมากถึง 8 ตันในการทำขบวนเทียน โดยใช้ชื่อขบวนเทียนว่า คชปักษาล่องนที ซึ่งหมายถึงการนำพาขบวนเทียนพรรษาเคลื่อนไปให้ประชาชนชมความงดงาม โดยส่วนหน้าของขบวนเทียนบอกเล่าเรื่องราวพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ส่วนตรงกลางขบวนเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ คชปักษา ซึ่งมีหัวเป็นช้าง และตัวเป็นนก ส่วนด้านหลังขบวนเทียนเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ทั้งนี้ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในชุมชน สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ คือ การประกวดต้นเทียนพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. ซึ่งในปีนี้มีต้นเทียนเข้าร่วมประกวดรวม55 ต้น และมีขบวนแห่เข้าร่วมประกวดกว่า 10 ขบวน

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv