หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | อบจ.โคราช ทุ่มทุนสร้าง 'ย่าฉันท่านชื่อโม' ตอนโลหิตและน้ำตารักษาผืนแผ่นดิน ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

อบจ.โคราช ทุ่มทุนสร้าง 'ย่าฉันท่านชื่อโม' ตอนโลหิตและน้ำตารักษาผืนแผ่นดิน ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

image

โคราช ประกาศก้อง วีรกรรม 'คุณหญิงโม' ผู้ปกป้องผืนแผ่นดินโคราช ในงาน 'ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี' พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานครั้งนี้ ด้าน อบจ.โคราช 'นายก นก' เผยทุ่มทุนสร้าง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ 'ย่าฉันท่านชื่อโม' ตอน โลหิตและน้ำตา รักษาผืนแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ พลตำรวจตรี พงษ์เดช  พรมมิจิตร  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 การแสดงสื่อผสม ภาพและเสียง  อิงประวัติศาสตร์ ชุด “ย่าฉันท่านชื่อโม” ตอนโลหิตและน้ำตา รักษาผืนแผ่นดิน และวิถีชีวิตย้อนยุควัฒนธรรม “ทางเมืองย่า”

 

5

นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ผวจ.นม. กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี หรือ คุณหญิงโม ที่มีต่อทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์  วีรกรรมดังกล่าวแสดงออกซึ่งความสามัคคีของชาวเมืองนครราชสีมา  ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องเอกราชจากการรุกรานของอริราชศัตรู  ซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาการจัดงานมักจะเน้นการจำหน่ายสินค้า  แต่ในปีนี้จังหวัดนครราชสีมามีความตั้งใจที่จะปรับปรุงการจัดงานให้เป็นไปในรูปแบบของการแสดงศักยภาพของจังหวัด โดยได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการร่วมออกร้านนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน  และผลผลิตที่หน่วยงานต่างๆได้ประกอบขึ้น  ในส่วนของกิจกรรมเสริมภายในงานนั้นนอกจากจะมีมหรสพ และกิจกรรม ภาคบันเทิงต่างๆแล้ว เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ที่จะมีการจัดการแสดงสื่อผสม ภาพและเสียง อิงประวัติศาสตร์ ชุด “ย่าฉันท่านชื่อโม” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการการแสดงดังกล่าวทุกปี

 

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นม. กล่าวว่า จ.นครราชสีมา ได้จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  มาตั้งแต่ ปี 2477 ถึงจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 80  เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย ในปีนี้ อบจ.นม.ได้รับมอบหมายจากจังหวัด รับผิดชอบการออกร้าน  การจัดนิทรรศการและการจัดการแสดงเทคนิคสื่อผสม ชุด  “ย่าฉันท่านชื่อโม” โดยวันที่ 21 มี.ค. 57 อบจ.นม.ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดศาลาลอย ,บริเวณอนุสาวีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณเวทีการแสดง 

 

3

 

สำหรับการจัดงานแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมในครั้งนี้ ใช้ชื่อตอนว่า “โลหิตและน้ำตารักษาผืนแผ่นดิน”ใช้เวลาแสดง 60 นาที การแสดงจะถูกแบ่งออกเป็น 8 องก์  ประกอบด้วย องก์ที่  1 “ศรัทธา และความเชื่อแห่งองค์ย่าโม”,องก์ที่ 2 “กำเนิดหญิงกล้าแห่งแผ่นดิน”,องก์ที่ 3 “ย้อนตำนานวีรกรรม”,องก์ที่ 4 “กลับคืนบ้าน ร่วมสร้างเมือง”,องก์ที่ 5  “รุ่งเรือง นครโคราช”,องก์ที่ 6  “ทะนุ  บำรุง  พระศาสนา”,องก์ที่  7  “หลานย่า  ผู้กล้าแห่งช่องเขาสาร”และ องก์ที่ 8  “ร้อยดวงใจ  กราบลง  องค์ย่าโม”

 

กำหนดการแสดงรวม 7 รอบ คือ วันที่ 22,23,25,28,29 มี.ค. วันที่ 1 และวันที่ 3 เม.ย.57 เวลา 19.00 น. ผู้เข้าชมจะได้เห็นความอลังการของฉากประกอบการแสดงบนเวทีกลางน้ำที่รองรับ นักแสดงได้มากกว่า 200 ชีวิต และจัดที่นั่งชมกว่า 2,000 ที่นั่งต่อรอบการแสดง ซึ่ง อบจ.นม.ได้จัดทำบัตรชมการแสดงเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป   โดยสามารถขอรับบัตรได้ที่ อบจ.นม. หรือซุ้มกิจกรรมภายในงาน
 

 
2

นอกจากนี้ในการจัดงาน ถนนราชดำเนินจะจัดเป็นถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุค  ภายใต้ชื่อ “ทางเมืองย่า” เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีชีวิตย้อนยุคของชาวโคราช เช่นการทอผ้าไหม การตีมีด การปั้นหม้อ เป็นต้น มีการออกร้านในบรรยากาศแบบย้อนยุค เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายย้อนยุคเพื่อให้บรรยากาศเส้นทางเมืองย่าเป็นวิถีชีวิต ของชาวโคราชอย่างแท้จริง รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมย้อยยุคของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การละเล่นย้อนยุคของเด็กๆและการแสดงลิเก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอัดดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป  


ส่วน วันที่  23 มีนาคม 2557 เป็นวันเปิดงาน อบจ.นม.ได้จัดเตรียมสามล้อ จำนวน 50 คัน ไว้คอยให้บริการสำหรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ รนารีที่อยู่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้นั่งสามล้อไปชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม “ย่าฉันท่านชื่อโม”ตอน “โลหิตและน้ำตารักษาผืนแผ่นดิน”ที่จะแสดง ณ เวทีกลางน้ำหลังหอนาฬิกา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อบจ.นม.ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคที่ 2 ใช้สนามเวทีมวยค่ายสุรนารี เป็นสถานที่จัดการแข่งขันชกมวย โดยจัดให้มีกิจกรรมชกมวย ตลอดการจัดงาน สมกับนามที่ว่า “โคราชเมืองมวย”

 

4


“ดิฉันเชื่อว่า การนำจุดเด่นของจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดขาย และถ่ายทอดมาเป็นการแสดงประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสม และกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนหนึ่งในการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวโคราชสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ได้มาเที่ยวชมงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป”


ด้านนายสุรวุฒิฯ นายกเทศมนตรีนครฯ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมา จะดำเนินการนั้น  เนื่องจากงานนี้เป็นงานระดับชาติซึ่งจะต้องมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงาน พื้นที่การจัดงานฯทั้งหมด  อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯ  ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทุกพื้นที่มีความสวยงาม  เพราะจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการจัดการบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย  เพื่อรองรับคณะนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในระหว่างการจัดงานฯ  สำหรับในส่วนของการอำนวยความสะดวก  และการดูแลความปลอดภัยนั้น  เทศบาลนครนครราชสีมาจะจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยอำนวยความสะดวกร่วมกับตำรวจด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย พล.ต.ต.พงษ์เดชฯ ผบก.ภ.จว.นม. กล่าวว่า ตามที่ท่านนายก อบจ.นม. ได้แถลงถึงพื้นที่บริเวณการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  ประจำปี  2557ว่าพื้นที่หลักของการจัดงานฯ  จะอยู่ในบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  แต่ก็มีกิจกรรมบางส่วนที่กระจายออกไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ  นอกสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ  ซึ่งการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้จะต้องมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายในตัวเมืองโคราช  แต่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการประชุมวางแผนการจัดการจราจรในบริเวณงานให้สะดวก  ปลอดภัย และเนื่องจากการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องทุกปี  จึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศมาเที่ยวชมงานอย่างมากมาย  และอาจเกิดการฉกชิง  วิ่งราวทรัพย์  สำหรับเรื่องนี้ขอให้พี่น้องประชาชน  ได้วางใจในมาตรการของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ที่จะให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานเพื่อชื่อเสียงของชาวจังหวัดนครราชสีมา 

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv