หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัลการประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัลการประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

image

นักศึกษาราชภัฏโคราช สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลการประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 2 ชื่อผลงาน 'หินเก่า...เล่าตำนาน' ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อเร็วๆนี้ นายจักรพงษ์   ชินกระโทก นางสาวจริยา แข็งขัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และนายธีรภัทร กาญจนพบู นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่  2  ชื่อผลงาน “หินเก่า...เล่าตำนาน”  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท  โดยมี ดร.ณัฐฏินี ทองดี  อาจารย์โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


2

การประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารและจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้มี ความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv