หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | ราชภัฏโคราช ผนึกกำลังเครือข่ายทางเซรามิกส์

ราชภัฏโคราช ผนึกกำลังเครือข่ายทางเซรามิกส์

image

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเทศกาลโคราช 'เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ครั้งที่ 1'

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มค. ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเทศกาลโคราช “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงาน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานทางศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

11

  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเทศกาลโคราช “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ครั้งที่ 1”

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของด่านเกวียน เสน่ห์ของดินด่านเกวียน และการปฏิบัติชุบเคลือบ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ด้านเครื่องปั้นดินเผากับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน ตามรอยศิลปะและวัฒนธรรมโคราชยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดินด่านเกวียน ซึ่งนำมาจัดแสดงภายในงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางเซรามิกส์ทั่วประเทศ

10

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv