หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | ชมช็อปชิม "ของดีอันดามัน Andaman Fair 2017 วันที่ 1-5 มิ.ย.60 ที่โรบินสัน จ.ตรัง

ชมช็อปชิม "ของดีอันดามัน Andaman Fair 2017 วันที่ 1-5 มิ.ย.60 ที่โรบินสัน จ.ตรัง

image

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ย้ำกลยุทธ์สร้างโอกาสผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs จัดงานส่งเสริมตลาดสินค้าเด่น หวังสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน ในงาน “ของดีอันดามัน Andaman Fair 2017” วันที่ 1 ถง 5 มิ.ย.60 ที่โรบินสัน จ.ตรัง ประเดิมที่แรก และเชื่อมโยงอีก 3 ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดสรร สินค้าดีดังมากมายมาเอาใจนักช๊อบ นักชิม ให้เลือกซื้อ เลือกชม

จังหวัดตรังเตรียมจัดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ จัดเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการชุมชน SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ คัดสรร สินค้าดีดังมากมายมาเอาใจนักช๊อบ นักชิม ให้เลือกซื้อ เลือกชม

2

โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นผลและการต่อยอดจากการที่ภาครัฐ ได้เข้าไปสร้างเสริมทั้งความสามารถทางการค้า การแข่งขัน การเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นการร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มองค์ความรู้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งโดยภาพรวมจะทำให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน นอกจากจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ยังมีศักยภาพด้านอาหาร ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ได้รับการยอมรับจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้าที่รวบรวมของดีจากกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวมมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ ของ ดี เด่น ดัง มาไว้ในที่เดียวกัน กำหนดจัดงานจำนวน 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เริ่มครั้งแรกที่จังหวัดตรัง และกระจายไปยังต่างภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และภาคกลาง จังหวัดระยอง ตามลำดับ

ซึ่งการดำเนินงานทางจังหวัดตรังและสำนักงานพาณิชย์จะทำงานคู่ขนานและร่วมมือกับทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นการช่วยเชื่อมโยง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด ที่เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภูมิภาคให้เข็มแข็ง ตามนโยบายสร้างความเข็มแข็งในท้องถิ่น Local Economy ”
สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2560 ห้างเซ็นทรัลจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเหนือ : ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2560 ห้างเซ็นทรัลจังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออก : ระหว่างวันที่16-20 สิงหาคม ห้างเซ็นทรัลจังหวัดระยอง
ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า25,000 คน และมูลค่าการจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ”

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv