หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | พาณิชย์ผนึกกำลังกองทุนหมู่บ้านจัดงานเทศกาลไหมหนุนผ้าไหมปักธงชัย

พาณิชย์ผนึกกำลังกองทุนหมู่บ้านจัดงานเทศกาลไหมหนุนผ้าไหมปักธงชัย

image

กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหนุนผ้าไหม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นโครงการนำร่องตลาดประชารัฐสินค้าเฉพาะทางในระดับพื้นที่ คาดหวังเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่ต่างๆ โครงข่ายตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่าวันนี้ (9 ธ.ค.60) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมไทย(Thai Slik Festival 2017) พร้อมคณะผู้ติดตามนายนทิ  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

18

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงการจัดงานว่า”เนื่องในโอกาสที่ตนได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้าน และชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และได้มอบนโยบายให้สำนักงานกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พิจารณาแนวทางการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านตามแนวทางโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน ได้พบว่าอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งใหญ่ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน(Asean Silk Sourcing Hub)

14

รวมทั้งเป็นศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ศูนย์ประสานกิจกรรมของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตนจึงเล็งเห็นความพร้อมในการคัดเลือกอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาให้นำร่องจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะทางผ้าไหมโดยได้มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีช่องทางการจำหน่ายและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคและคู่ค้าต่างๆมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก้าวขึ้นสู่การเป็นแหล่งวัสดุผ้าไหมที่สำคัญของโลก”

17

โดยการจัดงานเทศกาลไหมไทยครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องที่กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนหมู่บ้าน พร้อมชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) อำเภอปักธงชัยและสมาคมใหม่ไทยจังหวัดนครราชสีมา งานเทศกาลไหมไทย( Thai Silk Festival 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา

16
ภายใต้แนวนโยบายโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน เป็นการนำร่องตลาดประชารัฐสินค้าเฉพาะทางในระดับพื้นที่รวบรวมผ้าไหมที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานที่ดีที่สุดของประเทศ ผ้าพื้นถิ่น ของกิน ของใช้ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติรวมทั้งสินค้าโอท๊อป จากทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า มาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษและภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกอาทิ
-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
-นิทรรศการโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน
-นิทรรศการไหมในการผลิตผ้าไหมคุณภาพดี และได้มาตรฐานตรานกยูงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
-การสาธิตวิธีการทำไหมและกระบวนการผลิตผ้าไหมอย่างครบวงจร

15

รวมทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังในทุกค่ำคืนวันที่ 9 ธันวาคม พบกับศิลปิน กุ้ง สุธิราชวันที่ 10 ธันวาคม พบกับศิลปิน แกงส้ม เดอะสตาร์ วันที่ 11 ธันวาคม พบกับศิลปิน ไอซ์ ศรัณยู วันที่ 12 ธันวาคม พบกับศิลปิน จ๊ะ อาร์สยาม วันที่ 13 ธันวาคมพบกับศิลปินวง 25 Hour วันที่ 14 ธันวาคม พบกับศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน และ 15 ธันวาคม พบกับศิลปิน ก๊อต จักรพันธ์

19

การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งการเผยแพร่เอกลักษณ์ภูมิผ้าไหมไทยให้ปรากฏแล้วจะเป็นการนำร่องในการยกระดับคุณภาพผ้าไหมไทยสู่สากลของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยคาดหวังว่าการให้ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นตลาดเฉพาะทางตามเส้นทางผ้าไหมของประเทศพัฒนาไปสู่สากลให้เป็นที่รู้จักต่อไป รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวในที่สุด

20

เทศกาลไหมไทย Thai Silk Festiaval 2017 จัดขึ้นวันที่ 9-15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-22.00น.
“ตลาดประชารัฐเฉพาะทางสู่การรวมใจ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมปักธงชัยไทยสู่สากล”

 

21

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv