หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันสูง

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันสูง

image นายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโครงการรวมพลคนอาสา ระบุผลการสำรวจทั่วประเทศพบว่าคนไทยไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันสูงร้อยละ 50 %

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 นายสุรวุฒิ   เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโครงการรวมพลคนอาสา ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูม โรงแรมซิตี้พาร์คโฮเต็ล  

     นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า สาธารณสุขที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและการดูแลผู้พิการตามโครงการรวมพลคนอาสาและถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชนต่อไป002

     นายสะอาด   ศรีมณฑา ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โรคเบาหวานและความดันสูงและการดูแลคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ถือเป็นปัญหาสังคมและปัญหาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของชาติ จากผลการสำรวจทั่วประเทศในประชากรไทยในปี 2543 พบว่าคนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป 100 คน จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน 9.6 คน(9.6%) คือในจำนวนนี้มีผู้รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวาน เพียง (50 %)เท่านั้นและนอกจากนี้ยังพบว่าเบาหวานพบในเมืองมากกว่าชนบทและเพิ่มขึ้นตามอายุ  โดยมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน คือ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เริ่มเป็นเบาหวานแอบแฝงถึง 19.7 % และจากผลสำรวจยังพบอีกว่าผู้มีความดันโลหิตสูงร้อยละ 22 ของคนไทยความดันโลหิตสูงจะพบมากตามอายุเพิ่มขึ้นและที่สำคัญ 50 % หรือครึ่งหนึ่งของผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นความดันโลหิตสูงและการดูแล การเอาใจใส่ตามโครงการรวมพลคนอาสาเพื่อผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ให้ถูกวิธีก็นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของคนไทย

     โครงการอบรมตรวจคัดกรองโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโครงการรวมพลคนอาสาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา 177,000 บาทและได้วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลด่านขุนทดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ

อบรมเป็น อสม.กว่า 300 คน

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
0
AIS SME PACKAGE adv