หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | เปิดกีฬาปัญญาชน ‘สุรนารีเกมส์’ สุดประทับใจเน้นเรียบง่าย โชว์อากาศยานไร้คนขับจุดคบเพลิง

เปิดกีฬาปัญญาชน ‘สุรนารีเกมส์’ สุดประทับใจเน้นเรียบง่าย โชว์อากาศยานไร้คนขับจุดคบเพลิง

image

เปิดฉากมหกรรมกีฬาปัญญาชน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด 'กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ Sports for Opportunities, Life and Friendship)' เจ้าภาพจัดพิธีเปิดเน้นเรียบง่าย อบอุ่นและประทับใจ โชว์เทคโนโลยีการจุดงบเพลิงโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) การแสดงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงาน ว่า พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ สุรพลากรีฑาสถาน มีขึ้นอย่างเรียบง่าย อบอุ่นและประทับใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  เริ่มด้วยขบวนพาเหรดนำนักกีฬา จำนวน 108 สถาบัน เข้าสู่สนาม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาสู่จังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ที่เกิดจากความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ผู้บริหารทุกสถาบัน ตลอดจนความร่วมมืออันดียิ่งจากประชาคม ชุมชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา

6

จากนั้นประธานในพิธี มอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนหลัก จำนวน 9 แห่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดแข่งขัน และประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ต่อด้วยการเชิญธงชาติ ธง ก.ก.ม.ท. และธงสุรนารีเกมส์ ขึ้นสู่ยอดเสา ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี คำพืช นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวปฏิญาณตน และนายสมชาย  ศรีผิว ผู้แทนผู้ตัดสิน นำผู้ตัดสินกล่าวปฏิญาณตน

ต่อมาเป็นพิธีจุดคบเพลิงพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยผู้วิ่งคบเพลิงประกอบไปด้วย นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและนักกีฬาเหรียญทองดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พันตรีหญิง อุดมพร พลศักดิ์ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย นักกีฬาหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกปีค 2547 “เอเธนส์เกมส์ นางสาววิลาวัณย์  นางสาวอภิญญาพงศ์ อดีตกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  และนายสินธุ์เพชร กรวยทอง นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2559

7

การวิ่งคบเพลิงของตัวแทนนักกีฬาทั้ง 4 คนดังกล่าว เปรียบเสมือนการบอกเล่าเรื่องราวและพัฒนาการของนักกีฬาคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาลัยวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ก้าวขึ้นสู่การดำรงตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการ และการพัฒนาฝีมือนักกีฬาอาชีพ จนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผันตัวสู่การเป็นผู้ฝึกสอน และกับดาวรุ่งดวงใหม่ ความหวังของวงการกีฬาไทยในอนาคต  ซึ่งสอดรับกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโอกาสให้มีคุณค่ากับชีวิต สร้างมิตรภาพ จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับวงการกีฬาไทยมาโดยตลอด และได้แสดงให้เห็นว่ากีฬาสามารถพัฒนาคนเพื่อนำไปพัฒนาชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

9

ส่วนความหมายของไฟคบเพลิง เปลวไฟอันโชติช่วง แสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี เป็นการเริ่มต้นของโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ กับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”ซึ่งในการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ เป็นการจุดโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ออกแบบและสร้างโดยคณาจารย์และนักศึกษา มทส. ประกอบด้วย UAV ดอกปีบทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย UAV ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 และ UAV กลีบดอกบัว โดย UAV ทั้งหมดแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ UAV จากเดิมที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวมุมสูง มาเป็นอุปกรณ์ในการจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

 

จากนั้นเป็นการแสดง ชุดแรก คือ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ซึ่งชุดการแสดงนี้มี 3 องค์ โดยองค์ที่ 1 “King of Kings”เพื่อสรรเสริญและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่ง ธ ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 2  “ในหลวงของแผ่นดิน” เป็นการแสดงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความโชคดีของคนไทยที่ได้อยู่บนแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 องค์ที่ 3 “สรรเสริญพระบารมี” เป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรต่อ รัชกาลที่ 10 การแสดงชุดนี้ใช้นักแสดงประมาณ 500 คน
การแสดงชุดที่ 2 “ย่าโมหลักชัย เกรียงไกรสุรนารี” เป็นการลั่นกลองชัย ร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับทัพนักกีฬา ในศึก “สุรนารีเกมส์”การลั่นกลองศึก เล่าวีรกรรมท้าวสุรนารี ความเกรียงไกรของสตรีวีรชนของสยาม และคุณย่าโม เหมือนดังร่มโพธิ์ผงาด คุ้มครองป้องลูกหลาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ใช้นักแสดงประมาณ 200 คน โดย นางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013 รับบทท้าวสุรนารี นางสาวพันธิรา สิงโห นางสาวนครราชสีมา 2557 รับบทนางสาวบุญเหลือ นายชโยดม สอนลี รับบทนายนรินทร์ภักดี


และการแสดงชุดปิดท้าย “วิมายนาฏการ อัครสถานปฐพีอีสาน” เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏการ กล่าวถึงตำนานการสร้างและความเจริญรุ่งเรืองในยุคก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปรกมาประดิษฐานในปราสาทหิน พิมาย บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ ก่อให้เกิดเป็นมหาปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตกาลของแผ่นดินอีสานในปัจจุบัน จำนวนนักแสดง104 คน โดย ผู้แสดงหลักจาก มทส. ได้แก่ นายเจษฎา เหมือนงาม รับบทพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 นายปัญจพล ผิวศิริ รับบท พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นายปรินทร์ แสวงเจริญ รับบททหารเอก น.ส.อินทุอร อาญาเมือง รับบทพระนางชัยราชเทวี น.ส.เพชรณภา ราศีใส รับบทพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 การแสดงทั้ง 3 ชุดในวันนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทส.ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นผู้ผลักดันสำคัญในการจัดงานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความอบอุ่นและประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
AIS SME PACKAGE adv