หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | โคราชประชุมเตรียมพร้อมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โคราชประชุมเตรียมพร้อมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

image

จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ซักซ้อมพิธีกร จัดระเบียบช่างภาพและสื่อมวลชน เพื่อให้การบันทึกภาพและปฏิบัติงานเป็นระเบียบ เหมาะสมและสมพระเกียรติงานถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมชี้แจงแผนปิดเส้นทางจราจร และจุดจอดรถบริการรับส่งประชาชนร่วมพิธี

วันนี้ (21 ต.ค.60) ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการถ่ายภาพนิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงการถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ปกครองจังหวัด ทหาร ตำรวจสันติบาล อนุศาสนาจารย์จากกองทัพภาคที่ 2 และตำรวจภูธรภาค 3 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม

 

9

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงขอบเขตการบันทึกภาพ การปฏิบัติงานของสื่อมวลชน และการทำหน้าที่พิธีกรงานถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดนครราชสีมา โดยการบันทึกภาพ ห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และรถเครนในการบันทึกภาพในบริเวณมณฑลพิธีโดยเด็ดขาด พร้อมกับได้จัดพื้นที่การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนไว้ 2 จุด ใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง และบริเวณพื้นที่เต็นท์พักคอย เพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจัดจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่ง บันทึกภาพพร้อมจัดส่งให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวบรวมและบริการภาพสำหรับสื่อมวลชน นำไปประกอบการนำเสนอข่าว 24 ชั่วโมง

10


พร้อมกันนี้นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ เส้นทางที่ปิดการจราจร 12 จุด จุดจอดรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ ยังพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด ส่วนราชการ อำนวยความสะดวกสำหรับจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ จำนวน 25 จุด พร้อมจัดรถรับส่งจากจุดจอดรถ มายังพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 บริการรถไฟฟ้า รับ-ส่งประชาชน รวมทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จัดรถรับส่งบริการประชาชน กว่า 900 คัน เป็นรถบัส 5 คัน รถโดยสารกว่า 100 คัน รถจักรยานยนต์ 307 คัน ตุ๊กตุ๊ก 170 คัน แท๊กซี่ 96 คัน

11

 

นอกจากนี้ยังมีการออกโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ถนนชุมพลจนถึงถนนราชดำเนิน จำนวน 252 ซุ้ม บริการอาหารตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ซึ่งคาดว่าอำเภอเมืองนครราชสีมา จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 80,000-100,000 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมดอกไม้จันทน์ไว้เพียงพอต่อประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

12

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv