หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | ราชภัฏโคราช จับมือ อบต.หนองจะบกบริการวิชาการสู่ชุมชน สว.วัยใส

ราชภัฏโคราช จับมือ อบต.หนองจะบกบริการวิชาการสู่ชุมชน สว.วัยใส

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ สว.วัยใส ใส ใจรักหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมี นายนฤชา โฆษาศิริไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักเรียนในโครงการ จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ อบต.หนองจะบก สืบเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ อบต.หนองจะบก จึงได้นำผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 11 หน่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 คณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง

6

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
0
ais adv