หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | สาธารณสุข ราชภัฏโคราช จับมือ สปป. ลาวเชื่อมความสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ

สาธารณสุข ราชภัฏโคราช จับมือ สปป. ลาวเชื่อมความสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ

image

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จับมือ สปป. ลาว ระชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 4 (Fourth Joint Public Health Conference of the University of Health Sciences, Lao PDR and Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

11

 

การประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 3 และประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 4 โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงที่จะจัดการประชุมขึ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ในหัวข้อ อนามัยเจริญพันธุ์หรือสุขภาพเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv