หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | "โคราช" พร้อมสู่ศูนย์กลางการจัดงานประชุมระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit

"โคราช" พร้อมสู่ศูนย์กลางการจัดงานประชุมระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit

image 16-17 พ.ย.64 พบกับงานประชุมสัมมนา AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit

กระตุ้นการตื่นตัวของตลาดเกษตรกรรมพืชสวนพืชไร่ในภูมิภาคเอเชียส่งท้ายปี 2564 วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศความพร้อมของการจัดงานประชุมและสัมมนาระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จัดงานวันที่ 16 - 17 พ.ย. 2564

ทั้งในรูปแบบการฟังสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ณ จัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยของประเทศไทย ตลอดจนการถ่ายทอดงานสัมมนาสดจากประเทศไทยสู่นานาประเทศผ่านระบบออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม DLG CONNECT เพื่อขยายช่องทางการเข้าชมงานให้หลากหลาย และตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแต่ยังไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเดินทางต่างๆ ในปัจจุบัน

 

 

งานประชุมและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit พร้อมนำเสนอระบบนวัตกรรมทางการเกษตรและบริการที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาการผลิตให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุติมากกว่า 80 ท่านจากนานาประเทศที่พร้อมมาแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยมีธีมการจัดงานในหัวข้อ "ระบบการผลิตอาหารอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน"

 

 

พร้อมด้วยบริษัทชั้นนำร่วมจัดแสดงบูธเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น CLAAS , Varuna AI & Robotics Ventures, Gessner Industries, Planet ฯลฯ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากกว่า 200 ราย ทางคณะผู้จัดเชื่อมั่นว่า AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาตลาดเกษตรกรรมในภูมิภาค เพื่อให้ตลาดเกษตรกรรมไทยกลับมาตื่นตัวและผลักดันการผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยมีกำหนดการจัดงานกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

 

 

#ไฮไลท์หัวข้อสัมมนาจากวิทยากรชาวไทยที่น่าสนใจ

วิธีเปลี่ยนระบบอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ - มุมมองและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไท

-บรรยายโดย คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ - รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานการณ์ทางการค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทย

-บรรยายโดย คุณอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์ - นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

สถานการณ์ทางการค้าและการพัฒนาด้านการเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

-บรรยายโดย ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส - นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ความสำคัญและข้อจำกัดของการเกษตรแม่นยำในการผลิตผลไม้เมืองร้อนและสมุนไพรในประเทศไท

-บรรยายโดย ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ - คณะกรรมการบริหาร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

อนาคตของเทคโนโลยีการเกษตรผ่านความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

-บรรยายโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ - ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลทางการเกษตร

-บรรยายโดย ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร - ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

สำหรับงานประชุมและสัมมนาอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 ทั้งในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา และการรับชมงานสัมมนาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ DLG CONNECT ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาได้ทาง www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit ซึ่งบัตรเข้าชมงานเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ติดตามข่าวสารการจัดงานและร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ทาง Facebook Fan page:  https://www.facebook.com/agritechnica.asia/ และ https://www.facebook.com/hortiasiapage/ หรือสำหรับการเข้าชมงานแบบองค์กรหรือหมู่คณะ กรุณาติดต่อ 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)

 

 

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv