หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี 2551 นครราชสีมายิ่งใหญ่

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี 2551 นครราชสีมายิ่งใหญ่

image

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. พลเอกมนตรี  สังขทรัพย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมกับ  Mr. James F.Entwistle อัครราชฑูตที่ปรึกษาสถานฑูตสหรัฐอเมริกา นายปีเตอร์ ชาน เจอร์ ฮิง เอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นายจุน  นิอิมิ อัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายจูมันโตโร ปูร์โบ อัครราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 08   ห้อง BLUE SKY อาคารธูปเตมีย์ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

cop

     สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์08ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบ   และขีดความสามารถทางทหารของกองทัพไทยในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพพันธมิตร โดยเป็นการฝึกครั้งที่ 27 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 21 พฤษภาคม 2551 มีประเทศเข้าร่วมการฝึก 5 ประเทศ จำนวน 11,631 นายได้แก่ ไทย (5,250 นาย) สหรัฐอเมริกา (6,075 นาย) สิงคโปร์(158 นาย) ญี่ปุ่น(67 นาย) และอินโดนีเซีย(81 นาย) นอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆ จัดกำลังเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกฯ 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม ศรีลังกา เนปาล อินเดีย และปากีสถาน การฝึกคอบร้าโกลด์ 08 ปีนี้ จะมีความแตกต่างจากการฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา โดยกองทัพสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอินนีเซีย จัดกองกำลังขนาดเล็กเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและฝึกการอพยพพลเรือนด้วย ซึ่งนับว่าเป็นก้าวพัฒนาการฝึกไปสู่การฝึกหลายชาติอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้

     พลเอกมนตรี  สังขทรัพย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า  การฝึกคอบร้าโกลด์ 08 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้างและยืนยันความพร้อมของกองทัพในการปฎิบัติภารกิจทางทหาร การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนช การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ การมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นหนทางบรรเทาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม ในการลดความระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

cop

     ด้าน นายเจมส์ เอฟ . เอ็นทวิสเซิล อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้เป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง เนื่องจากมีตัวแทนจากกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมการฝึกการสังเกตการณ์หรือให้การสนับสนุน ขอต้อนมิตรสหายจากทั่วโลก สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการฝึกคอบร้าโกลด์ปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมจากการเลือกตั้ง แม้ว่าการฝึกคอบร้าโกลด์จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะเป็นการฝึกระดับพหุภาคีคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีแบบร่วม/ผสมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในประเทศไทย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมรบและความสามารถปฏิบัติการผสม ร่วมประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย สิงค์โปร์ อินโดนีเซียและญี่ปุ่น ตลอดจนกระชับ ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงแลมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศและพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ ระหว่างการฝึกซ้อม จะมีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการให้บริการให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและสัตวบาลประจำวันในหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การฝึก นอกจากนี้ จะมีการดำเนินโครงการก่อสร้าง อีกหลายโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
0
AIS SME PACKAGE adv