หน้าแรก | การเมือง | ครูโคราชเฮ ! สหกรณ์ฯยูเนี่ยนคลองจั่นหอบเงิน 360 ล.ใช้หนี้สหกรณ์ครูแล้ว

ครูโคราชเฮ ! สหกรณ์ฯยูเนี่ยนคลองจั่นหอบเงิน 360 ล.ใช้หนี้สหกรณ์ครูแล้ว

image สอ.ครูนครราชสีมา ร่วมกับ สค.คลองจั่น เปิดแถลงข่าวความร่วมมือในการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

สอ.ครูนครราชสีมา ร่วมกับ สค.คลองจั่น เปิดแถลงข่าวความร่วมมือตามแผนฟื้นฟูกิจการ ชี้แจงนำเงินฝาก 360 ล้านโดยใช้ดอกเบี้ยชำระหนี้ 4.2% ต่อปี ระยะเวลาไม่จำกัด พร้อมติดตามที่ดิน 2,000 ไร่ พื้นที่ อ.ปักธงชัยมาใช้หนี้ ด้านประธานสหกรณ์ครูโคราช เผยสำรวจเส้นทางเงินการชำระหนี้ของสหกรณ์เครดิตคลองจั่นไม่น่าจะมีปัญหา เชื่อว่าภายในระยะ 26 ปีใช้หนี้หมดแน่นอน

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(26 ก.ย.59) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้มีการแถลงข่าว “ความร่วมมือบนเชื่อมั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา(สอ.ครูนครราชสีมา)และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น(สค.คลองจั่น)โดยคณะผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายทอง วิริยะจารุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา, นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, นายนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

4  นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ชี้แจงแผนฟื้นฟูและการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ครูนครราชสีมา

โดยมีประเด็นความร่วมมือใน 2 เรื่องสำคัญ คือ (1) การรับฝากเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 360 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราพิเศษ (2) โครงการความร่วมมือสำรวจทรัพย์ที่ดินในคดีติดตามทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 69 แปลง 2,000 ไร่ในพื้นที่ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยว่า ตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มีกำหนดจะชำระหนี้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ให้ครบทั้ง 500 ล้านบาท เดือนนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จึงได้นำเงินมาฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา รวม 3 งวด เป็นเงินจำนวน 360 ล้านบาท โดยได้มีการนำฝากตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.59 จำนวน 100 ล้าน และวันที่ 16 ก.ย.59จำนวน 200 ล้าน และวันนี้(26 ก.ย.59)จำนวน 60 ล้าน เพื่อนำดอกเบี้ยมาใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาไปในตัวด้วย ซึ่ง สอ.ครูนครราชสีมา ยินดีรับฝากเงินของ สค.คลองจั่นเพื่อผลตอบแทนในการสร้างประโยชน์และรายได้ตามแผนการฟื้นฟูกิจการ อัตราผลตอบแทน 4.2% ต่อปี ระยะเวลาไม่จำกัด

 

5   นายทอง วิริยะจารุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นอกจากนี้โครงการความร่วมมือสำรวจทรัพย์สินที่ดินในคดีติดตามทรัพย์ของ สค.คลองจั่น ในจังหวัดนครราชสีมา จากการติดตามทรัพย์สินคืนจากการฟ้องบังคับคดี สค.คลองจั่นมีทรัพย์สินที่ดินจะได้รับคืนเพื่อนำมาชดใช้ชำระหนี้ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคอีสาน โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สอ.ครูนครราชสีมา ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้และนำไปชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ สค.คลองจั่น

สำหรับที่ดินที่สำรวจติดตามในพื้นที่ อ.ปักธงชัย 2000 ไร่ นี้ มีโครงการที่พิจารณาแนวทางหารายได้จากการบริหารจัดการหรือจัดสรรที่ดินผืนนี้ มีดังนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรม, โครงการสวนเกษตรขนาดใหญ่ โครงการที่ดินจัดสรรแบ่งขายแปลงย่อยหลายๆ ขนาด เช่น 10 , 20, หรือ 100 ไร่,โครงการที่ดินจัดสรรเพื่อการพักอาศัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาพิจารณาประสานงานกับผู้สนใจหรือผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการดำเนินคดีที่จะมีการพิจารณาพิพากษาในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการภายในปลายปี 2559 ต่อเนื่องต้นปี 2560 นี้

 

6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำเงินฝากเข้าสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำนวน 60 ล้าน ตามแผนการฟื้นฟู อัตราผลตอบแทน 4.2% ต่อปี ระยะเวลาไม่จำกัด

ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กล่าวต่ออีกว่า ในขณะนี้ สค.คลองจั่น อยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ ได้พยายามดำเนินการทางธุรกิจให้เป็นปกติ และพยายามรวบรวมทรัพย์สินในคดีต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ความคืบหน้าของคดีติดตามทรัพย์ ในวันที่ 25 พ.ย.59 นี้ ศาลจะมีคำสั่งคดี 1674/2557 ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินในคดีประมาณ 3,800 ล้านบาท หากคำสั่งศาลเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อ สค.คลองจั่น ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็จะมีรายได้นำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ต่อไป

ด้านนายทอง วิริยะจารุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า นับเป็นเรื่องดีและเห็นในความตั้งใจของสหกรณ์เครดิตคลองจั่นในการจะที่ชำระหนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นการช่วยกันในระบบสหกรณ์ในการที่จะรับฝาก และนำดอกเบี้ยมาช่วยเหลือกันในการชำระหนี้  และจากการสำรวจเส้นทางการเงินที่จะชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ของสหกรณ์เครดิตคลองจั่น มีอยู่ 3 เส้นทาง คือ 1 จากการปล่อยกู้ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ประชุมยูทาวน์ นั่นก็เป็นทรัพย์สินที่นำรายได้มาสู่สหกรณ์เครดิตคลองจั่น และอย่างที่ 2 คือ ขณะนี้ทาง DSI ได้ยึดทรัพย์สินจากผู้ทุจริตมาได้ส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งมีทั้งเป็นเงินสด ที่ดิน ฯลฯ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และส่วนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะช่วยมาประมาณ 10,000 ล้าน

7 ที่ดินในตดดีติตดามทรัพย์ของ สค.คลองจั่น จำนวน 2,000 ไร่ ต.ภูหลวง(สะแกราช) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่จะนำมาชำระหนี้ให้แก่ สอ.ครูนครราชสีมา 

“ตัวผมเองก็ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และโครงการต่างๆ ได้ดำเนินการไปมากแล้ว ซึ่งดูจากโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเงินทั้ง 3 เส้นทางของสหกรณ์เครดิตคลองจั่นแล้ว คาดว่าการชำระหนี้ของสหกรณ์เครดิตคลองจั่นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร คาดว่าจะเป็นไปตามแผน และจะเป็นการสร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต เชื่อมั่นว่าศักยภาพของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะสามารถชำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้ทั้งหมด ก่อนกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 26 ปีแน่นอน”

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้กล่าวถึงโครงการบ้าน 40 บาท ของสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด นั้น มีเจ้าหนี้อยู่ 2 เจ้าหนี้ คือ สหกรณ์กรณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสหกรณ์ มอ.จำนวน 400 กว่าล้าน ส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมานั้นจำนวน 34 ล้าน ซึ่งทางสหกรณ์เคหะสถานฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยมาบ้างแล้วจำนวนหนึ่งกว่า 8 ล้านบาท ยังคงเหลือเงินต้นอีก 34 ล้าน จะชำระโดยมอบบ้านให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ มาจำหน่ายให้กับสมาชิกจำนวน 20 หลัง มูลค่า 13.6 ล้านบาท และจะชำระในปีหน้าอีก 14 ล้านบาท รวมเป็น 27.6 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ เราก็จะให้ผ่อนส่งต่อไปเรื่อย คาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปีก็คงจะหมด

สำหรับแผนฟื้นฟูทั้งของสหกรณ์เครดิตคลองจั่น ซึ่งมีกฎหมายและมีศาลคอยติดตามอยู่ ส่วนสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด ก็มีสหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับดูแลอยู่ จึงอยากเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาว่า คลายความกังวลได้ในเรื่องเหล่านี้

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv