หน้าแรก | การเมือง | โคราชพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร 21-22 ส.ค.นี้

โคราชพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร 21-22 ส.ค.นี้

image

จังหวัดนครราชสีมาประชุมร่วมกับคณะสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร)ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่รวมถึงจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.นี้

เวลา 13.00 น.วานนี้ (15 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมร่วมร่วมกับคณะสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) โดยมีนายนริสชัย ป้อมเสือ และนายสุจินต์ เพชรเนียน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรวม ๘๐ คน

2

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะใช้ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่จัดประชุม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ (บน.๖) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๑ นครราชสีมา

3

จากนั้นจะเดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเดินทางไปเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อไปมอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และจะมารับประทานอาหารกลางวัน พร้อมหารือกับ กรอ. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ บึงกระโตน อ.ประทาย รับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครราชสีมา และบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ส่วนวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม จากนั้นจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และเวลา ๑๓.๓๐ น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานกองบิน ๑ ขึ้นเครื่องบิน C-๑๓๐ ของกองทัพอากาศ กลับกรุงเทพฯ 

 **


อนึ่งการจัดประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)วััตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่รวมถึงจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 21-22ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กำหนดการเบื้องต้น ในวันที่ 21ส.ค.นายกฯและคณะจะลงพื้นที่ตรวจราชการในอำเภอ และอาจมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และจะมอบหมายรองนายกฯและรัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ส่วนในวันที่ 22ส.ค.นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมครม.สัญจร เพื่อพิจารณาวาระปกติและประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด


 

 

4 56

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv