หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | สมาพันธ์ชาวไร่มันฯร้องผู้ว่าช่วยแก้ปัญหาราคามันตกต่ำโคราชขาดทุนยับกว่า 2 พันล้าน

สมาพันธ์ชาวไร่มันฯร้องผู้ว่าช่วยแก้ปัญหาราคามันตกต่ำโคราชขาดทุนยับกว่า 2 พันล้าน

image นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา รับหนังสือจากนายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ร้องให้ช่วยแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ

สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯ แก้ปัญหาราคามันตกต่ำในรอบ 10 ปี ชี้ขณะนี้โคราชทั้งจังหวัดขาดทุนมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท เสนอมาตรการเฉพาะหน้า เร่งเปิดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลัง ขั้นต้นที่ราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่เชื้อแป้ง 25% บวกกำไรให้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 15 ด้านผู้ว่าฯ ขานรับเร่งพาณิชย์จังหวัดประชุมหารือด่วนภายในอาทิตย์หน้า

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า เวลา 16.00 น.วันนี้(29 ส.ค.59)นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอครบุรี, นายทองพูน บุญตาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก และตัวแทนเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ถึงประเด็นปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ

มูลค่ารวมทั้งจังหวัดขาดทุนกว่า 2 พันล้าน
อย่างไรก็ดีการที่เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูก  ทำให้เกษตรกรต้องประสบกับสภาวะการขาดทุนเฉลี่ยตันละ 500 บาทหรือไร่ละ 1,825 บาท ถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งจังหวัดนครราชสีมาขาด ทุนมีมูลค่ารวมในปี 2558/2559 จำนวน 2,737,500,000 บาทและเมื่อถึงฤดูกาลขุดเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของเกษตรในเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนมีนาคมที่มีมันสำปะหลังออกมาเป็นจำนวนมากและอาจจะทำให้ราคามันสำปะหลัง ต่ำลงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2

เผยต้นทุนกิโลละ 1.90 บาทราคาขาย 1.40 บาท
นายธีระชาติ  เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาหัวมันสำปะหลังที่ลดราคาลง  ทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องประสบกับสภาวะที่ขาดทุน  เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรนั้นราคากิโลกรัมละ 1.90บาท(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาที่เกษตรกรดำเนินการขุดมันสำปะหลังในช่วงของเดือนกรกฎาคม–เดือนสิงหาคม 2559 เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ในราคาเฉลี่ย 1.40 บาทราคาต่ำกว่าราคามันสำปะหลังในช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ราคา2.23บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งยังไม่ถึงฤดูกาลขุดเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของเกษตรในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมที่มีมันสำปะหลังออกมาเป็นจำนวนมาก

สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัด ต่าง ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังร่วมกับทางราชการตลอดมาตั้งแต่ปี 2557/2558 และ 2558/2559 ตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ได้มีมติร่วมกันเพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้หามาตรการ ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไม่ให้ประสบกับปัญหาการขาดทุน จากการเพาะปลูกมันสำปะหลังดังนี้

 

3

มาตรการเฉพาะร้องขอผู้ว่าฯเรียกประชุมแก้ปัญหาด่วน

มาตรการเฉพาะหน้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เร่งด่วน 1 ต.ค 2559 – 30 ก.ย 2559)

1.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้หามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำโดยเร่งด่วน
2.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสำปะหลังเพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อขั้นต้นที่ราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่เชื้อแป้ง 25% และบวกกำไรให้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 15 ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเพื่อที่จะให้เกษตรกรยังคงปลูกมันสำปะหลังและให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำของเกษตรกร

คาดภายในอาทิตย์หน้าเรียกประชุมร่วมทุกฝ่ายถกแก้ปัญหา
ภายหลังจากรับหนังสือ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คาดว่าภายในอาทิตย์หน้านี้ ตนจะเร่งสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังประชุมหารือแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นกรณีเร่งด่วน ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ เมื่อเกิดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่ได้จะได้หาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน

6
 สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชุมเครือข่ายสมาชิกจากจังหวัดต่างๆ จำนวน 7 จังหวัด มีมติร่วมกันเสนอมาตรการแก้ปัญหาต่อภาครัฐเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผ่านมา

ราคาตกต่ำเดือดร้อนสุดในรอบ 10 ปี
นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอครบุรี ในฐานะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กล่าวว่า วันนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับความเดือดร้อนจากราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นอย่างมาก พี่น้องเกษตรกรจึงอยากสะท้อนบอกไปถึงรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเกษตกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเกือบจะ 2 ล้านไร่ ผลผลิตมันสำปะหลังทั้งจังหวัดเกือบ 8 ล้านตัน จะเป็น 1 ใน 4 ของประเทศ และหวั่นเกรงว่าในช่วงที่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่โคราชจะออกมามัน หากราคายังดิ่งเหวอยู่พี่น้องเกษตรกรจะอยู่กันอย่างไร เรียกว่าในรอบสิบปีที่เดือดร้อนมาก ราคาไม่เคยตกต่ำมากถึงขณะนี้

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมเครือข่ายสมาชิกจากจังหวัดต่างๆ จำนวน 7 จังหวัด เพื่อสรุปปัญหาราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำ และมีมติร่วมกันมีข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาไม่ให้ราคามันตกต่ำไปกว่านี้ โดยเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน และนำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปเพื่อความสมานฉันท์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ไปแล้วด้วย

ข้อเท็จจริง โคราชส่งออกมันสำปะหลังปีละ 2 แสนล้านบาท
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่มีการส่งออกและนำรายได้เข้าสู่จังหวัดปีละ ประมาณ  150,000 –200,000 ล้านบาทต่อปี  และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งมันสำปะหลังออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกมันสำปะหลังดังนี้

4

ราคาของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีการซื้อขายทั้งราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เชื้อแป้ง 25% และราคาของมันเส้นแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 มีการซื้อดังนี้

 

5 หมายเหตุ / ที่มาของข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv