หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | สมาพันธ์ฯชาวไร่มันร่วมกับ รง.เอทานอล MOU ซื้อขายมันเส้นโคราชแก้วิกฤตราคาตกต่ำ

สมาพันธ์ฯชาวไร่มันร่วมกับ รง.เอทานอล MOU ซื้อขายมันเส้นโคราชแก้วิกฤตราคาตกต่ำ

image สมาพันธ์ฯชาวไร่มัน ร่วมกับ ทีพีเคเอทานอล MOU ซื้อขายผลผลิตมันเส้นสะอาด ปีการผลิต 2559/60 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิเชียร จันทรโณทัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

โคราชแก้วิกฤตราคามันฯตกต่ำ สมาพันธ์ฯชาวไร่มัน ร่วมกับ ทีพีเคเอทานอล MOU ซื้อขายผลผลิตมันเส้นสะอาด ปีการผลิต 2559/60 วันละ 1 พันตัน หวังดึงออกจากตลาด 10% ช่วยพยุงราคาและมีตลาดรองรับแน่นอน ด้านผู้ว่าฯโคราช แนะเกษตรในพื้นที่รวมกลุ่มนำเงินรัฐอีดฉีดงบหมู่บ้านละ 2.5 แสน ซื้อเครื่องสับมันแปรรูปส่งขายโรงงานต่อ คาดฉุดราคาตลาดรวมปรับตัวสูงขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า เวลา 11.00 น.วันนี้ (15 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การซื้อขายผลผลิตมันเส้นสะอาด ปีการผลิต 2559/60 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการซื้อขายมันเส้นสะอาดจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ตามชั้น/คุณภาพของมันสำปะหลัง ระหว่างโรงงานเอทานอล บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด (โรงงานจังหวัดนครราชสีมา) กับ สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

4

ทั้งนี้มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยาน และมีนายธีระชาติ  เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กับนายอธิษฐ์  พุ่มเข็ม ผู้จัดการทั่วไปโรงงานทีพีเคเอทานอล จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ข้อ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับโรงงานเอทานอลตกลงจะซื้อขายกันล่วงหน้าว่าด้วยการรับซื้อมันเส้นสะอาด คุณภาพ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 มีทรายปนไม่เกินร้อยละ 3 ปริมาณเดือนละ 1,000 ตันมันเส้น ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ณ เวลาซื้อขาย จำนวน 0.05 บาท/ตัน

 

5

ข้อ 2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ควรดูแลการเพาะปลูกตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวหรือการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างดี
ข้อ 3 เกษตรกรที่นำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานเอทานอล จะมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งผลผลิตเป็นของตนเองจริง
ข้อ 4 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหากมีปัญหาเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างฉันท์มิตร โดยมีผู้แทนภาครัฐเข้าร่วมหารือด้วย

 

3

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคามันสำปะหลังตกต่ำ ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้มารับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร ไปผลิตอาหารสัตว์แทนข้าวสาลี พร้อมกับได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปเจรจากับโรงงานทีพีเคเอทานอล จำกัด อ.ครบุรี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นำมาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งจะทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ามีตลาดรองรับมันเส้นแน่นอน ซึ่งในอดีตนั้นชาวไร่มันจะเคยทำมันเส้นกันเอง แต่เมื่อมีโรงงานแป้งมันเกิดขึ้นมาจำนวนมากในพื้นที่ ก็ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมนำหัวมันสดไปขายมากกว่า และทำมันเส้นไม่ค่อยเป็นกันแล้ว

 

7    นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

“หลังจากนี้ไปตนก็จะได้ประสานไปยังเกษตรอำเภอ ให้แนะนำเกษตรกรที่อยู่ในโซนปลูกมันสำปะหลังรวมกลุ่มกัน แล้วนำเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้หมู่บ้านละ 250,000 บาท ไปซื้อเครื่องสับมันสำปะหลัง เพื่อแปรรูปเป็นมันเส้น และนำไปขายให้กับโรงงานเอทานอลแห่งนี้ ซึ่งสามารถรับซื้อมันเส้นได้อีกจำนวนมาก จะทำให้ราคามันสำปะหลังโดยรวมของจังหวัดนครราชสีมา ปรับเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างแน่นอน”นายวิเชียรกล่าว

6     นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยผู้สื่อข่าว ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนาม  ว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานทีพีเคเอทานอลในวันนี้ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่มันสำปะหลัง จากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยการส่งเสริมเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อนำไปขาย ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่าขายหัวมันสำปะหลังสด จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อให้รับซื้อมันเส้นของเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นทางโรงงานยืนยันว่าสามารถรับซื้อมันเส้นได้ประมาณวันละ 1,000 ตัน โดยให้ราคากิโลกรัมละ 5.50 บาท ส่วนหัวมันสดขณะนี้ทางโรงงานยังไม่พร้อมที่จะรับซื้อ แต่ก็มีโครงการที่จะรับซื้อหัวมันสดในอนาคต

“สถานการณ์ตลาดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ปัจจุบันการขายหัวมันสดตกต่ำมาก โดยหัวมันสด 25% ขายได้ราคากิโลกรัมละ 1.65 บาทเท่านั้น เพราะโรงงานแป้งมันจะเป็นผู้กำหนดราคาทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ เนื่องจากมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน ดังนั้นหากสามารถดึงมันสำปะหลังออกจากตลาดรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดได้ 10% จากผลผลิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด ประมาณ 5,000,000 ตันต่อปี  คาดว่าจะทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังสด ปรับเพิ่มสูงขึ้น และเกษตรกรสามารถขายมันเส้นได้ในราคาที่แพงขึ้นอีกด้วย โดยหลังจากนี้ทางสมาพันธ์ฯจะไปพูดคุยกับเกษตรกร ให้มีการรวมกลุ่มซื้อเครื่องสับมันเส้นชุมชน มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต พร้อมกันนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้เตรียมที่จะไปพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานเอทานอลทั่วประเทศ เพื่อขอให้มีการรับซื้อมันเส้นในลักษณะเช่นนี้ต่อไป” นายธีระชาติ กล่าว

8      นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน ที พี เค เอทานอล สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ด้านนายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน ที พี เค เอทานอล สาขาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และมีกำลังผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ปีละ 7 ล้านตัน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจากสภาวะราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำ ด้วยกลไกทางการตลาด การลงนามเป็นการสร้างตลาดให้กับเกษตรกร สำหรับโรงงานที พี เค เอทานอล จะดำเนินการผลิตเอทานอล และรับซื้อมันสำปะหลังได้ ในปีการผลิต 2560 สามารถรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรได้ ถึงวันละ 2,000 ตัน ผลิตเอทานอล ได้วันละ 300,000 ลิตรต่อวัน ใช้งบลงทุนในการก่อสร้างโรงงานทั้ง 3 เฟส กว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้การรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรได้มีการทำความเข้าใจถึงคุณภาพของมันสำปะหลังที่โรงงานต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv