หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | 'พลโทวิชัย' แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่คุมเข้มโครงการจำนำยุ้งฉาง

'พลโทวิชัย' แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่คุมเข้มโครงการจำนำยุ้งฉาง

image

'พลโทวิชัย แชจอหอ' แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มียุ้งฉางในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สื่อสื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า วันนี้ (6 ธ.ค.59) พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และคลายความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระหว่างรอการขายผลผลิต รวมถึงสร้างทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยมีพลตรี วิฑูรย์ ศิริปัพมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ให้การต้อนรับ

8

โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มียุ้งฉาง พร้อมทั้งยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ในการแนะนำเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ลดความชื้นข้าวเปลือก ซ่อมแซมยุ้งฉางให้มั่นคงแข็งแรง ป้องกันน้ำ นก หนู เพื่อเตรียมขนย้ายข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 สำหรับโครงการดังกล่าว มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งหมด 827 ราย 51 หมู่บ้าน จาก 61 หมู่บ้าน และคาดว่าจะมีการรับเกษตรกรร่วมโครงการ 1,200 ราย ปริมาณข้าว 1,800 ตัน จำนวนเงิน 162 ล้านบาท ดำเนินการตรวจสอบและรับจำนำ จำนวน 60 ราย ปริมาณข้าว 484 ตัน จำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ยังสงสัยในขั้นตอนต่างๆ สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

9

สำหรับโครงการจำนำยุงฉางข้าวเปลือกถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือชาวนาให้ผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพ ความชื้นต่ำ ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นในวันข้างหน้า โดยทางรัฐบาลจะประกันให้ชาวนาในราคาตันละ 1,350 บาท ตามเงื่อนไขการผลิตข้าวของชาวนา โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.)เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ หลังการรับจำนำยุ้งฉางข้าวเปลือก หากราคาข้าวในอนาคตสูงขึ้น ชาวนาก็สามารถไถ่ถอนข้าวในยุ้งฉางที่จำนำอยู่ไปขาย เพื่อได้ส่วนต่างของราคาที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv