หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 อีสานใต้ตาย 29 คน

ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ 2560 อีสานใต้ตาย 29 คน

image นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้น 4 จังหวัด

ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา สรุปสถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 265 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 281 คน ผู้เสียชีวิต 29 คน จ.นครราชสีมายอดอุบัติเหตุตายเจ็บมากสุด เผยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต คือเมาแล้วขับ ส่วนความผิดที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดคือ ไม่มีใบอนุญาติขับขี่

นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้น 4 จังหวัดเขตความ รับผิดชอบคือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559–4 มกราคม 2560 รวม 7 วัน ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ รวม 265 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (236 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 29 ครั้ง คิดเป็น 12.29% จำนวนผู้บาดเจ็บ 281 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559(225 คน)เพิ่มขึ้น 56 คน คิดเป็น 24.89% จำนวนผู้เสียชีวิต 29 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (35 คน) ลดลง 6 คน คิดเป็น 17.14% โดย จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุ 111 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 118 คน ผู้เสียชีวิต 10 คน จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 คน ผู้เสียชีวิต 4 คน จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 77 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 73 คน ผู้เสียชีวิต 9 คน จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 71 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 80 คน ผู้เสียชีวิต 6 คน

2
    1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อันดับ 1.เมาสุรา 104 ครั้ง คิดเป็น 39.25% รองลงมาคือ ความเร็วเกินกำหนด 73 ครั้ง คิดเป็น 27.55% ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 66 ครั้ง คิดเป็น 24.91%
    2. พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1.รถมอเตอร์ไซค์ 219 คัน คิดเป็น 79.64% รองลงมาคือ รถปิคอัพ 29 คัน คิดเป็น 10.55% และ รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 10 คัน คิดเป็น 3.64%
    3. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1.ถนนกรมทางหลวง 109 ครั้ง คิดเป็น 41.13 % รองลงมาคือ ถนนใน อบต. /หมู่บ้าน 90 ครั้ง คิดเป็น 33.96% ถนนกรมทางหลวงชนบท 45 ครั้ง คิดเป็น 16.98%
    4. บริเวณจุดเกิดเหตุ อันดับ 1.ทางตรง 180 ครั้ง คิดเป็น 67.92% รองลงมาคือ ทางโค้ง 47 ครั้ง คิดเป็น 17.74% และทางแยก 36 ครั้ง คิดเป็น 13.58%
    5. ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1.ระหว่างเวลา 16.01–20.00 น. 81 ครั้ง คิดเป็น 30.57% รองลงมาคือ ระหว่าง เวลา 12.01–16.00 น. 53 ครั้ง คิดเป็น 20% และระหว่างเวลา 08.01–12.00 น. 51 ครั้ง คิดเป็น 19.25%
6. สถานะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อันดับ 1.ผู้ขับขี่ 219 คน คิดเป็น 71.57 % รองลงมาคือ ผู้โดยสาร 75 คน คิดเป็น 24.51% คนเดินเท้า 10 คน คิดเป็น 3.27%
    7. ที่อยู่ประจาของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อันดับ 1.คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง) 213 คน คิดเป็น 69.61% รองลงมาคือ คนนอกเขตจังหวัด 49 คน คิดเป็น 16.01% และคนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด) 44 คน คิดเป็น 14.38%
    8. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อันดับ 1.ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 69 คน คิดเป็น 22.55% รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 15–19 ปี 59 คน คิดเป็น 19.28% และช่วงอายุระหว่าง 40–49 ปี 47 คน คิดเป็น 15.36%

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการตั้งจุดตรวจ จำนวน 195 จุดตรวจ(นครราชสีมา 75 จุดตรวจ ชัยภูมิ 34 จุดตรวจ , บุรีรัมย์ 45 จุดตรวจ, สุรินทร์ 41 จุดตรวจ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ 7,684 คน มีการเรียกตรวจยานพาหนะ 433,425 คัน ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร 94,988 คน โดยความผิดที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดคือ ไม่มีใบขับขี่ 26,498 คน รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย 25,138 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 13,635 คน และมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 13,190 คน

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv