หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | กรมชลฯ ขานรับนโยบาย กษ.ลดความเสี่ยงภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กรมชลฯ ขานรับนโยบาย กษ.ลดความเสี่ยงภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

image

กรมชลประทาน ขานรับนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ที่ครม.เห็นชอบ เมื่อ 24 ม.ค.60 โดยส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวนาปรัง วิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ จะจัดจ้างเข้ามาทำงานในส่วนปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกคูคลอง เพื่อให้มีรายได้ทดแทน พร้อมเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ - แก้มลิง ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จปี 60 นี้ หวังเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

นอกจากนั้นยังจะเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง และแก้มลิง 24 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 60 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน สนับสนุนการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆให้มีความมั่นคงด้านน้ำยิ่งขึ้น

10

   นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง).โนนไทย จ.นครราชสีมา

สำหรับอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จ ปี 2560 นี้ แยกอยู่ในแต่ละภาคดังนี้

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
3. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
5. อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต
6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
7. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร
8.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา
10.โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล

11

ในส่วนแก้มลิง 24 แห่งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและมีกำหนดให้แล้วเสร็จ ปี 2560
1. แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
2. แก้มลิงหนองแจ้ง พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
3. แก้มลิงหนองลาด พร้อมอาคารประกอบ  ต.วังแสง อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น
4. แก้มลิงบ้านอาจสามารถ พร้อมอาคารประกอบ  นาเพียง อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น
5. แก้มลิงบึงกุดหวาย พร้อมอาคารประกอบ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
6.แก้มลิงหนองสะเดา พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
7.แก้มลิงห้วยแล้งใหญ่  พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
8. แก้มลิงบ้านโคกกระเบื้อง ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
9. แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา
10.แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ  พร้อมอาคารประกอบ ต.เขวา อ.เมือง จ. มหาสารคาม
11.แก้มลิงบ้านหนองค้า พร้อมอาคารประกอบ ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
12. แก้มลิงกุดน้ำจั้น พร้อมอาคารประกอบ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
13.แก้มลิงหนองคมบาง ต.วัง วังจันทร์ อ.จันทร์ จ. ระยอง
14.แก้มลิงร่องหนองบ่อควน พร้อมอาคารประกอบ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15. แก้มลิงปลักรังต่อ ต.คู จะนะ จ.สงขลา
16.แก้มลิงบ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
17.แก้มลิงพรุกง ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
18.แก้มลิงกุดพลับ พร้อมอาคารประกอบ ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
19. แก้มลิงหนองเอิบเอ้อ พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านเดื่อ ต.เมือง จ.หนองคาย
20. แก้มลิงบึงสามขาว พร้อมอาคารประกอบ ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
21.แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองขอนกว้าง พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
22.แก้มลิงบึงช่อ ระยะที่ 3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
23.แก้มลิงลุ่มน้ำชี ต.ชีทวน อ.ชีทวน จ.อุบลราชธานี
24.แก้มลิงบึงสวะ พร้อมอาคารประกอบ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

12

 

     สูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้งในเขตพื้นที่ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ทางด้าน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ได้ดำเนินงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู, องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน รวมถึงให้ความรู้เรื่องการเกษตร , การปศุสัตว์ , การพัฒนาดิน และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา, นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ยังดำเนินงานพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่การดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 8 อย่างต่อเนื่อง

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv