หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | มทส.ลุยแก้ปัญหาวิกฤติขยะ 3 อปท. รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

มทส.ลุยแก้ปัญหาวิกฤติขยะ 3 อปท. รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ร่วมกับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลไชยมงคล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มทส. กรณีเทศบาลนครนครราชสีมาจะปิดให้บริการรับกำจัดขยะ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปัญหาวิกฤตินี้ส่งผลกระทบถึง 29 อปท. ที่ไม่มีที่กำจัดขยะ ซึ่งมีปริมาณขยะรวม 130 ตันต่อวัน ที่ยังหาทางออกไม่ได้ สำหรับ 3 อปท. ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มาขอความช่วยเหลือนั้น จำเป็นต้องหาที่กำจัดขยะเร่งด่วน รวมแล้วปริมาณ 27 ตันต่อวัน โดยเทศบาลตำบลไชยมงคลมีปริมาณขยะ 12 ตันต่อวัน เทศบาลตำบลสุรนารี 7 ตันต่อวัน แม้ว่าในปัจจุบัน เทศบาลตำบลสุรนารีจะนำขยะส่วนหนึ่งแบ่งมากำจัดที่ระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรของ มทส. 5 ตันต่อวัน แล้วก็ตาม ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกมีปริมาณขยะ 7.5 ตันต่อวัน

4

ทั้งนี้ ผลสรุปจากการหารือในเบื้องต้นจะมีการแก้ปัญหาระยะสั้น 3-6 เดือน โดยทำการกระจายขยะนำไปจัดการที่ระบบจัดการขยะด้วยวิธีการเชิงกลชีวภาพ (SUT-MBT)เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)และปุ๋ยอินทรีย์ ของ มทส. ร่วมกับ อปท. นำร่อง 4 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลเมืองปักธงชัย เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลตำบลด่านขุนทด และเทศบาลตำบลแชะ ซึ่งแต่ละแห่งสามารถรองรับปริมาณขยะได้ถึง 25 ตันต่อวัน

5

ทั้งนี้โรงกำจัดขยะดังกล่าว มทส. ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างระบบจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ โดย มทส. จะทำหน้าที่ช่วยกำกับและควบคุมการบริหารจัดการโรง MBT ร่วมกับ อปท. ให้บริหารจัดการระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาปัญหาขยะของจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนได้ สำหรับการแก้ไขในระยะยาว ทั้ง 3 อปท. มีแนวทางร่วมกัน คือ ต้องเร่งจัดหางบประมาณและหาสถานที่กำจัดขยะร่วมกัน โดยมี มทส. เป็นที่ปรึกษา ในการสร้างระบบ SUT-MBT ต่อไป

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv