หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | เวทีนี้คนโคราช ไม่ควรพลาด !! งานเสวนา 'คนโกงไม่สิ้นสุด..หยุดได้ด้วยคนกล้า'

เวทีนี้คนโคราช ไม่ควรพลาด !! งานเสวนา 'คนโกงไม่สิ้นสุด..หยุดได้ด้วยคนกล้า'

image

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังจัดเสวนาเรื่อง “คนโกงไม่สิ้นสุด …หยุดได้ด้วยคนกล้า” เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องบุคคลตัวอย่างที่กล้า “น้องแบมและน้องเกมส์” ออกมาตีแผ่เรื่องราวการคอร์รัปชั่น หวังแนวทางให้คนโคราชตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่นที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง  'คนโกงไม่สิ้นสุด..หยุดได้ด้วยคนกล้า' เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมให้กำลังใจบุคคลตัวอย่าง “น้องแบมและน้องเกมส์”  ที่กล้าออกมาตีแผ่เรื่องราวการคอร์รัปชั่น เป็นแนวทางให้โคราชตระหนักในเรื่องนี้ โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นี้ ที่หน้าศูนย์อาหารชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีกำหนดการรายละเอียดดังนี้

เวลา 13.00 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 13.30 น. นายชัชวาล  วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ
          -เภสัชกรจักริน  เชิดฉาย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
          -นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน
14.00น.    -เข้าสู่การเสวนา หัวข้อ “คนโกงไม่สิ้นสุด..หยุดได้ด้วยคนกล้า”
โดยผู้ร่วมเสวนา  1. นางสาวปณิดา  ยศปัญญา (น้องแบม) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน
                  2. นางสาวณัฎกานต์  หมื่นพล(น้องเกมส์) อดีตลูกจ้างชั่วคราวศูนย์คุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
                  3. นายพิสิฎฐ์  สกาญจนชัย ผู้อำนวยการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.)
                  4. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ผู้ดำเนินรายการ  นายทวิสันต์  โลณานุรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
15.00น.     - มอบโล่รางวัล “คนกล้า.. หยุดคนโกง” ให้กับน้องแบมและน้องเกมส์
               - เภสัชกรจักริน  เชิดฉาย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมามอบเงินให้กำลังใจกับน้องแบมและน้องเกมส์
               - ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช มอบของที่ระลึกให้กับน้องแบมและน้องเกมส์
15.30 น.    จบงาน

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv