หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | ชาวไร่อ้อย 3 แสนรายป่วน ตบเท้าบุกศาลากลาง กระทุ้งรัฐแก้ปัญหา !!

ชาวไร่อ้อย 3 แสนรายป่วน ตบเท้าบุกศาลากลาง กระทุ้งรัฐแก้ปัญหา !!

image

31 พ.ค.61 นี้ ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ บุกยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อส่งต่อปัญหาอ้อยถึงนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา” พิจารณาหาทางออกร่วมกัน เหตุหลังปริมาณอ้อยพุ่ง 135 ล้านตัน ไม่สามารถนำอ้อยไปหีบได้ทันตามเวลาทำอ้อยค้างจำนวนมาก อีกทั้งมีข้อจำกัดขนส่ง ในส่วนพื้นที่โคราช 3 สมาคมชาวไร่อ้อย สมาคมชาวไร่อ้อยลํามูลบน – สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี - สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ โดดร่วมเตรียมยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชเช่นกัน

นายนราธิป  อนันตสุข หัวหน้าสำนักงาน สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ซึ่งประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 4 องค์กรนี้จะมีสมาชิกที่มาในนามสมาคมชาวไร่อ้อยจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมกันทั้งหมดราว 3 แสนราย ร่วมกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด พร้อมกันในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561นี้

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐบาลรับทราบปัญหาของชาวไร่อ้อย ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงฤดูกาลผลิตอ้อยในปีต่อไป(ปี 2561/2562)โดยการยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

02

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวจะสรุปปัญหาตั้งแต่ กรณีที่ชาวไร่ได้รับผลกระทบจาการตัดอ้อยการส่งอ้อยเข้าโรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการอ้อยในปีนี้(2560-2561) โดยปัญหาดังกล่วาสืบเนื่องมาจากที่ปีนี้ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หลังปิดหีบอ้อยครบทั้งหมด ปริมาณอ้อยโดยรวมจะอยู่ที่ 135 ล้านตันอ้อยต่อปี ทำให้ชาวไร่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้หมด โดยไม่สามารถนำอ้อยไปหีบได้ทันตามเวลาที่เปิดหีบ (ถ้าขยายเวลาเปิดหีบนานไปโรงงานน้ำตาลต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำตาลถูกลง)และมั่นใจว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นในปีต่อไปด้วย ดูจากที่มีแนวโน้มปริมาณฝนตกชุก ปัญหานี้ถ้าไม่ไม่ได้รับการแก้ไขก็จะกระทบต่อภาคเกษตรกรที่ปลูกอ้อย

03

 

อีกทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยืนอยู่ในราคาเฉลี่ยต่อปีทีเหมาะสม ขณะที่ราคาอ้อยก็สูงถึง 1,000 บาทต่อตันอ้อย ทำให้รัฐบาลออกมาส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาดอนและได้ผลผลิตต่ำ หันมาปลูกอ้อยแทนเพราะได้ราคาดีกว่า แต่ปัญหาในขณะนี้เกษตรกรแห่ปลูกอ้อยกันมาก ในขณะที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกก็ร่วงลงต่อเนื่อง

หัวหน้าสำนักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวอีกว่า จากที่ปริมาณอ้อยมีจำนวนมาก ชาวไร่ก็นำอ้อยออกไปส่งโรงงานไม่ทัน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขนอ้อยออกจากพื้นที่ เพราะมีการควบคุน้ำหนักอ้อยที่กำหนดให้รถบรรทุกอ้อยใช้ความสูงนับจากพื้นที่ไม่เกิน 3.60 เมตร ในการขนส่งอ้อยทำให้การบรรทุกอ้อยออกจากพื้นที่แต่ละเที่ยวต้องลดปริมาณลง ซึ่งเสนอขอผ่อนผันให้ขยายน้ำหนักรถบรรทุกอ้อจากความสูง 3.60 เมตรมาเป็น 3.80 เมตร รวมถึงพบอุปสรรคในช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์หยุดยาว ทำให้เวลาเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานสั้นลง พอหยุดหลังสงกรานต์ก็เข้าสู่หน้าฝนอีก ยิ่งลำบากในการเข้าไปตัดอ้อย ทำให้มีปริมาณอ้อยค้างจำนวนมาก

นอกจากนี้ในแง่การแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่ขณะนี้เรื่องนี้ไปถึงรัฐสภาแล้วนั้น ควรกำหนดว่าให้สามารถนำผลพลอยได้หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอ้อยเพิ่มเป็นราคาอ้อยด้วย เช่น นำอ้อยไปผลิตเอทานอล

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลรายหนึ่งกล่าวว่า เวลานี้ปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปทำให้กระทบต้นทุนการผลิตรวม พอราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำลง ทำให้น้ำตาลส่งออกช้าลง ผู้ประกอบการก็ไม่อยากถือน้ำตาลไว้เพราะเป็นต้นทุน ต้องแบกต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ชาวไร่อ้อยก็เสียหายมากเพราะหีบอ้อยไม่เสร็จตามฤดูกาล ทำให้ค่าความหวานลดลงกระทบต่อราคาขายอีกด้วย

ที่มา : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ


ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv