หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | 3 สมาคมชาวไร่อ้อยโคราช ร้องนายกฯช่วยด่วน หวั่นอุตฯอ้อยน้ำตาลล่มสลาย

3 สมาคมชาวไร่อ้อยโคราช ร้องนายกฯช่วยด่วน หวั่นอุตฯอ้อยน้ำตาลล่มสลาย

image 3 สมาคมชาวไร่อ้อยโคราช ยื่นหนังสือผ่านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม.ส่งถึงนายกรัฐมนตรี

3 สมาคมชาวไร่อ้อยโคราช ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.นม.ส่งถึงนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางแก้ไขช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยเร่งด่วน ก่อนที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลล่มสลาย เผยรับไม่ได้แก้ไข พรบ.อ้อยและน้ำตาลของ สนช.เอื้อประโยชน์นายทุน ขณะที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในนามสมาคมแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ต่างยื่นหนังสือผ่าน ผวจ ส่งต่อปัญหาอ้อยถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวเลา 11.30 น. วันนี้( 31 พ.ค.)นายเลียบ  บุญเชื่อง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผ่านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ให้ช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยและคัดค้านแก้ไข พรบ.อ้อยและน้ำตาล

02              3 สมาคมชาวไร่อ้อยโคราช ยื่นหนังสือผ่าน นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นม.ส่งถึงนายกรัฐมนตรี

โดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีข้อความระบุถึง เรื่อง ข้อเสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและข้อคัดค้านร่างแก้ไข พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

จากปัญหาราคาอ้อยตกต่ำในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 และต่อเนื่อง ถึงปี 2561/2562 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนรัฐบาล ได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน, สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ ขอนำเสนอปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย นำเรียนผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเรียนต่อรัฐบาลให้รับทราบและหาทางช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  หรืออาจนำไปถึงการล่มสลายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ดังนี้

 

05

1.ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
    จากนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายปี 2560/2561 ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวนาเป็นอย่างมาก ดังนี้
    1.1 นโยบายส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกอ้อย ทำให้ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 92.95 ล้านตัน เป็น 134.45 ล้านตัน(ณ วันที่ 22 พ.ค.2561) โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมาจากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น มิใช่จากการเพิ่มของผลผลิตตันต่อไร่ ซึ่งในแต่ละปีระยะเวลาหีบของโรงงานมีเพียง 120 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผลให้ในปีการผลิต 2560/61 มีอ้อยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตามที่ทราบนั้น
    1.2 การควบคุมน้ำหนักการบรรทุกอ้อยส่งโรงงงาน การจำกัดน้ำหนักบรรทุกอ้อย ที่ความสูงเฉลี่ย 3.6 เมตร นั้น ส่งผลกระทบให้มีปริมาณอ้อยคงเหลือไม่สามารถนำอ้อยเข้าหีบได้หมด เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แน่นอนและเป็นฤดูกาลเพียง 120 วัน ประกอบกับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ชาวไร่อ้อยไม่สามารถนำอ้อยส่งโรงงานได้ทันฤดูกาลหีบอ้อย จึงมีปริมาณอ้อยเหลือค้างไร่อยู่เป็นจำนวนมาก
    1.3 การกำหนดนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่เข้มงวด มองในแง่ความมั่นคงของประเทศเป็นข้อกำหนดที่ดี แต่สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมากที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวในการเก็บเกี่ยวอ้อย เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลในการตัดอ้อยได้ ส่งผลให้ไม่สามารถตัดอ้อยได้เสร็จทันในฤดูกาลผลิต ทำให้เกษตรกรมีอ้อยคงเหลือในไร่

 

03


2. ราคาอ้อยที่ตกต่ำ ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 และปีการผลิต 2561/2562
    สืบเนื่องจากประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล มีการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศเพียง 2.6 ล้านตัน และในกลุ่มประเทศผู้ผลิต เช่น ไทย บราซิล มีปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา มีราคาอยู่ที่ ประมาณ 18 เซนต์/ปอนด์ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 11 เซนต์/ปอนด์ ในปัจจุบันรวมถึงโครงสร้างรายได้ของเกษตกรชาวไร่อ้อยมาจากราคาน้ำตาลเพียงอย่างเดียว เป็นผลให้ราคาอ้อยขั้นต้นที่ได้รับในปี 2560/2561 อยู่ที่ตันอ้อยละ 880 บาท ที่ 10 ซี.ซี.เอส. และมีข้อเท็จจริงขณะนี้ปรากฎว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต 2560/2561 จะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นถึงตันละ 100 บาท ซึ่งหมายถึงชาวไร่อ้อยไม่ได้รับเงินตาม ผลกระทบดังกล่าวนี้ จะอยู่ต่อเนื่องไปยังฤดูกาลผลิตปี  2561/2562 ที่คาดว่าราคาอ้อยที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 700 บาทต่อตันอ้อยที่ 10 ซี.ซี.เอส.

06       สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) รวมตัวยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.อุทัยธานี ไปถึงนายกรัฐมนตรี

3. ร่าง พรบ.อ้อยและน้ำตาล พ.ศ.........
    ตามที่ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมกว่า 200 ราย ได้เดินทางไปยื่น ร่าง  พรบ.อ้อยและน้ำตาลต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในฐานะผู้ผลิต และถือว่าเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงขอยืนยันให้มีการแก้ไข พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ......   โดย
    3.1 ให้มีการปรับปรุงการเพิ่มรายได้จากการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนผลพลอยได้ เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีราคาอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้น
    3.2 ขอยืนยันความเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยที่ได้มีกำหนดคุณสมบัติไว้แล้วใน พรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่เสนอนั้น ได้ถูกต้องชัดเจนแล้ว

07        สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี  รวมตัวกัน ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ลพบุรี ส่งถึงนายกรัฐมนตรี

4. เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลที่ได้มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยในนามากขึ้น ประกอบกับ ฝนมาก่อนฤดูทำให้การตัดอ้อยไม่หมด โดยขอให้ทางราชการได้มีการสำรวจปริมาณอ้อยที่ยังคงเหลือแต่ละพื้นที่และช่วยเยียวยาให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป

5. ขอให้มีผู้แทนชาวไร่อ้อยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เร่งให้รัฐบาลได้หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยเป็นการด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมตัวกันมาเรียกร้องต่อรัฐบาล ก่อนจะมีการเปิดหีบในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ต่อไป

08    สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 รวมตัวกันยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.กาญจนบุรี ส่งถึงนายกรัฐมนตรี

ลงชื่อ นายเลียบ  บุญเชื่อง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน, นายเกียรติภูมิ  ศรีจันทร์รัตน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี, นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับหนังสือจากตัวแทน 3 สมาคมฯ พร้อมกับกล่าวชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะนำเรื่องเสนอต่อไปยังรัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป

อนึ่ง ในวันนี้(31 พ.ค.)กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในนามสมาคมชาวไร่อ้อยจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อส่งต่อปัญหาของชาวไร่อ้อยถึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาหาทางออกร่วมกัน

09   สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ยืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv