หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | ปลัด สปน.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมโคราช ยกระดับเชื่อมโยงข้อมูล-ช่วยเหลือ ปชช.

ปลัด สปน.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมโคราช ยกระดับเชื่อมโยงข้อมูล-ช่วยเหลือ ปชช.

image นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ดำรงธรรม 1567 และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สายด่วน 1111


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 65 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมพาศ  นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐ
มนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

002

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ภาพรวมการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีผู้มาร้องเรียนรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กว่า 122,786 เรื่อง มีจำนวนเรื่องร้อยละ 97.33 สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนที่เหลือเป็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาซับซ้อน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

 

003

 

โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 350 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ในการนี้ มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ที่สามารถดำเนินการจนเป็นที่ยุติแล้ว เช่น ปัญหาการจัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปัญหาเงินกู้นอกระบบ และการขอทุนการศึกษา เป็นต้น

 

004

005

 

ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับและมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ และยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ดำรงธรรม 1567 และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สายด่วน 1111

 

-----------------

ข้อมูลที่มา : ข่าว-ภาพ

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

         

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv