หน้าแรก | ข่าวสังคม | มทส. จัดสภากาแฟ ดึงผู้บริหารระดับสูงโคราชเชื่อมสัมพันธ์

มทส. จัดสภากาแฟ ดึงผู้บริหารระดับสูงโคราชเชื่อมสัมพันธ์

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด 'สภากาแฟ' พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา อันนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ในการนี้ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมงาน อาทิ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ หอสุรนภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv