หน้าแรก | ข่าวสังคม | แจ้งย้ายอาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครราชสีมา

แจ้งย้ายอาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครราชสีมา

image

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานอาคารผู้ป่วยนอก ไปอยู่ ณ สำนักงานอาคารแห่งใหม่ ติดถนนช้างเผือก ด้านหน้า ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะทำการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของอาคารผู้ป่วยนอก ไปอยู่ ณ สำนักงานอาคารแห่งใหม่ ติดถนนช้างเผือก ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถใช้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง คลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลินิกเวชปฏิบัติโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ ที่อาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยบริการภายในอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่นี้ ได้จัดบริการ ดังนี้
ชั้น 1 ตรวจกระดูกและข้อตรวจเลือดเอ็กซเรย์
ชั้น 2 ตรวจอายุรกรรมตรวจหู คอ จมูกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไปตรวจแรงงานไทย
ตรวจประกันสังคมคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทย
ชั้น 3 ตรวจตาตรวจศัลยกรรมหน่วยผ่าตัดเล็กคลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ชั้น 4 ตรวจเด็กตรวจสูติ – นรีเวชกรรม
ชั้น 5 คลินิกมะเร็งตรวจจิตเวช คลินิกอาชีวเวชกรรมตรวจสุขภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 044 – 235000 ทุกวันเวลาราชการ

 

 

01

 

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv