หน้าแรก | รายงานพิเศษ | อกม.เกษตรอำเภอสูงเนิน สุดเจ๋ง ผุด 'ตลาดสินค้าเกษตร อกม.สูงเนิน'

อกม.เกษตรอำเภอสูงเนิน สุดเจ๋ง ผุด 'ตลาดสินค้าเกษตร อกม.สูงเนิน'

image ตลาดสินค้าเกษตร อกม. อ.สูงเนิน ซึ่งจัดทุกวันศุกร์ ให้กลุ่มเกษตรกร ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ออกมาจำหน่าย

วันก่อนผมได้รับเกียรติให้ไปบรรยายเรื่อง 'การค้าและตลาดมันสำปะหลังไทย' ที่หอประชุมเกษตรอำเภอสูงเนินโคราช เพื่อเสริมสร้างความรู้ความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นโครงการในการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มผลผลิตให้เเก่เกษตรกรหัวก้าว หน้าที่สนใจ ซึ่งระหว่างรอการบรรยายผมได้เดินไปรอบๆ สำนักงานด้านหลังไปเห็นตลาดเล็กๆ

ที่มีของขายมากมายมีทั้งผักผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ขนมมากมาย เมื่อเห็นป้ายจึงสอบถามดู เขาบอกนี่คือตลาดนัดสินค้าเกษตรชุมชน อำเภอสูงเนิน โดยมี นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ ประธาน อกม.สูงเนิน มาเล่าให้ฟังว่า

 

7

  คุณภมร ศรีประเสริฐ บก.หนังสือพิมพ์ข่าวสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( NETTA NEWS) เป็นวิทยากรรับเชิญจาก ธกส. บรรยายเรื่องการตลาดการค้ามันสำปะหลัง ให้เกษตรกรเขต อ.สูงเนิน และผู้สนใจรับฟัง


"ที่นี่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ได้รวมตัวกันเพื่อนำผลผลิตพื้นบ้านในชุมชนที่ปลูกและแปรรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เอาออกมาขายเพื่อเสริมรายได้แก่สมาชิก โดยจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เช้าถึงเย็น  เป็นสินค้าชุมชน แบบวิถีดั้งเดิมของชาวสูงเนิน เราทำอย่างพอเพียงไม่ได้หวังร่ำรวยอะไร เราได้นำความรู้ต่างๆ ที่เกษตรอำเภออบรมให้มาทำอย่างจริงจัง  เพื่อเลี้ยงครอบครัว เหลือก็เอาออกมาขายแลกเปลี่ยนกัน แรกๆ ก็มีชาวบ้านเข้ามาอุดหนุน แต่ระยะหลังมีทั้งกลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการ เข้ามาอุดหนุน เพราะสินค้าเราใหม่สด ไม่ใช้สารเคมี และราคาไม่แพง ต้องขอบคุณทางเกษตรอำเภอสูงเนินที่อนุเคราะห์สถานที่  และอำนวยความสะดวกให้พวกเรามีพื้นที่ที่จะนำผลผลิตออกมาจำหน่าย สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ตลาดที่นี่ทุกคนมีแต่ความสุขและมีรอยยิ้มให้กัน  เรามากันด้วยใจมีความสุขในการทำงานครับ"

 

9

นายวีระชน  ทองธีระ เกษตรอำเภอสูงเนิน เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนินได้จัดทำโครงการ ตลาดสินค้าเกษตรสูงเนิน มาตั้งแต่ปี 56 ทั้งนี้เราเห็นว่าเมื่อเราได้อบรมให้ความรู้เเก่เกษตรกรในการการปลูกการผลิต และแปรรูปไปแล้ว เราควรจะหาตลาดในการระบายสินค้าให้เขาด้วย เมื่อสมาชิก อกม.เห็นด้วย  เราจึงร่วมมือร่วมใจกันจัดทำตลาดเล็กๆ ด้านหลังสำนักงาน ที่อาจะดูคับแคบ แต่เมื่อเราเปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร มันกับทำให้พื้นที่เล็กๆ คึกคักไม่โหลงเหลง ทุกวันศุกร์จะมีสมาชิก อกม.ชาวไร่ ชาวสวนเอาผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปต่างๆ ออกมาจำหน่ายแลกเปลี่ยนกัน เป็นตลาดนัดชุมชนทุกวันศุกร์ เราได้บูรณาการเอาโครงการต่างๆ มาต่อยอดหาพื้นที่และตลาดให้เขาขายได้ เมื่อเขาสามารถจำหน่ายได้มีรายได้เขาก็มีกำลังใจปลูก เขาเอาของมาขายมาเจอเพื่อนๆ เขาก็มีความสุข

 

11

  คุณภมร ศรีประเสริฐ บก.หนังสือพิมพ์ข่าวสมาคมฯ NETTA NEWS สัมภาษณ์ คุณวีระชน ทองธีระ เกษตรอำเภอสูงเนิน เกี่ยวกับการดำเนินงาน "ตลาดสินค้าเกษตร อกม." .สูงเนิน


นี่คือสิ่งที่ทำให้ตลาดสินค้าเกษตร อกม.สูงเนินได้รับการตอบรับจากชุมชน เราสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนินก็มีความสุข เพราะงานที่เราทำเราส่งเสริม มันสามารถให้คำตอบและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้ ในเรื่องมันสำปะหลังเราก็กำลังจัดตั้งกลุ่มในการพัฒนาการปลูกแแบบน้ำหยดและ การแปรรูปหัวมันสดให้เป็นมันสับมือ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพราะสูงเนินไม่มีโรงแป้ง เรากำลังวางแผนงานที่จะจัดตั้งกลุ่มผลิตแปรรูปเป็นมันสับมือ และรวบรวมผลผลิตไปจำหน่าย จะได้ราคาดีกว่า การไปแบบต่างคนต่างขายมักไม่มีพลังต่อรองในเรื่องราคา ตอนนี้เรากำลังวางแผนอยู่ครับ เราต้องร่วมมือแบบบูรณาการกับอีกหลายภาคส่วน และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ คือให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งครับ"

 

8

 

 กลุ่มตลาดสินค้าเกษตร อกม. สูงเนิน คือ ต้นแบบ ผลงานเกษตรอำเภอสูงเนิน ส่งเสริมเรื่องการตลาดเกษตรชุมชน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรชุมชน ช่องทางสร้างโอกาสเพียงเล็กๆ นี้ก็สร้างกำลังใจให้แก่เกษตรกรได้

 

ทางด้าน นางวรรณเพ็ญ  ศรบรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสูงเนิน  กล่าวเสริมว่า "อำเภอสูงเนินเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบรูณ์ มีความเป็นชนบทสูง แม้ในเมืองตัวอำเภอ ในตลาดจะทันสมัยบ้าง แต่ชาวบ้านที่นี่ยังผูกพันกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  แบบสังคมเกษตร ชาวบ้านชอบเรียนรู้ในการพัฒนาการเพาะปลูกและมีความเอาใจใส่ในผลผลิตที่ปลูกอย่างจริงจัง ปลูกพืชอะไรก็มักได้ผลผลิตดี การจัดตั้งตลาดแห่งนี้สำเร็จ และมีความต่อเนื่องมาตลอดเพราะคนที่นี่ขยัน ไม่ย่อท้อ และเวลาเราจัดอบรม แนะนำอะไรเขามักจะทำได้ดี  การจัดตลาดสินค้าเกษตรให้ชาวบ้าน ถือว่าเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์ไปในแนวเดียวกับรัฐบาลที่จะจัดตั้งตลาดนัดชุมชนของกรมพัฒนาชุมชนอีกด้วย ที่นี่จึงเริ่มต้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย"

 

 

10

   กลุ่มเกษตรกร ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นชื่อของอำเภอ เช่น ส้มโอสูงเนิน ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ให้กับผู้ที่สนใจ ณ บริเวณภายในสนง.เกษตรอำเภอ เป็นการสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

 

12

 

ผมต้องบอกเลยว่าวิสัยทัศน์ของเกษตรอำเภอ สูงเนิน และประธาน อกม.สูงเนิน ที่นี่เยี่ยมยอดจริงถึงแม้ไม่ใช่ตลาดใหญ่โต แต่มีเป้าหมายที่แหลม เฉียบคม เรียกว่าครบวงจรจริงๆ  ผมไปมาหลายอำเภอยังไม่เห็นที่ไหนมีตลาดนัดแบบนี้

ต้องขอชื่นชมขอยกให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร ต้นแบบ ขอยกนิ้ให้เกษตรอำเภอสูงเนิน ที่ กล้าคิด กล้าทำ นำพาเกษตรไปถูกทาง การทำตลาดระบายสินค้าของชุมชน คือหัวใจของการผลิต ที่จะสร้างความยั่งยืน เพราะยืนด้วยขาของตนเอง นี่คือความสำเร็จ  ที่เราสัมผัสได้ เป็นความสำเร็จของเกษตรกรอำเภอสูงเนิน โคราชบ้านเอ็งเด้อ อ ออ อ...!!  

 

.. โดเรม่อน / รายงาน 

                        

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv